Postavme sportovní hřiště

pro Eibenthal

Postavme hřiště pro Eibenthal

Proč potřebuje Eibenthal sportovní hřiště?

Sportovní hřiště není pouze místem, kde se může široká veřejnost zapojit do různých sportovních aktivit, které přispívají ke kvalitnímu fyzickému zdraví a pohybovému rozvoji, ale je také místem zábavy a relaxace, kde se lidé setkávají, komunikují spolu a posilují mezilidské vztahy. Chceme budovat společenskou kulturu v rámci naší komunity, posílení identity a soudržnosti v našem regionu, kde česká komunita žije již téměř 200 let! Od založení vesnice v roce 1827 však v naší vesnici kvalitní sportoviště chybí.

To se i díky vám může změnit!

My kluci z Eibenthalu máme ke sportu blízko, Štěpán hraje na vrcholové úrovni florbal, Honza házenou a Tibi si hraje na profesionálního myslivce. Jediným místem, kde se v Eibenthale může vyblbnout je právě zatím les. Jelikož Eibenthal v posledních letech zažívá velký vzestup, vrátilo se do něj mnoho mladých rodin s dětmi, škola narostla ze třinácti děti na dvacet, se hřiště stává ještě důležitějším místem v naší vesnici. Chceme dál posouvat kvalitu komunálního života, pořádat sportovní akce pro malé i dosplělé, pořádat sportovní olympiádu pro děti z celé české oblasti v Rumunsku a Srbsku. 

K tomu nám chybí jediné, sportovní hřiště. 

Jelikož Eibenthal je položený v táhlém údolí, museli jsme najít pro sportovní hřiště ten správný pozemek, který jsme vykoupili od původního majitele, zakousli se několik metrů do skalnatého kopce Kovárna a nasadili těžkou techniku a všechny naše možnosti. Díky popoře z programu MZV pro podporu české oblasti v Banátu jsme obdrželi příspěvek na realizaci ve výši 270 150,- Kč s dodatkem, že sportovní hřiště otevřeme do konce listopadu 2023. 

Sportovní hřiště bude realizováno v rozměru 33x16m s umělým povrchem, brankami na házenou, vybavením pro tenis a basketbal. Pro prostor hřiště bylo nutné postavit betonovou opěrnou zeď u potoka, vybourat kus skaly na druhé straně a vybudovat vysokou opěrnou zeď právě ze strany kopce Kovárna. Zde vyroste i malá tribuna s kapacitou cca 60 osob, Hřiště bude oplocené a za správu bude zodpovídat místní spolek Cehilor din Banat (Český Banát).

Každý dárce bude vystaven na speciální plaketě u vstupu u hřiště jako poděkování za Váš příspěvek. Pro všechny, kteří chtějí přispět jsme připraveni připravit smlouvu o daru/spolupráci na této realizaci, tak, aby se dala podpora vykázat ve vašem účetnictví. Do tohoto projektu se zapojilo již mnoho dárců, kteří přispěli v rámci svých možností. Do této obasti patří především návštěvníci festivalu v Eibenthalu, sponzoři, ale také poslanci Českého parlamentu nebo dokonce místní děti, kteří si formou festivalových brigád přispívají na vytouženou realizaci hřiště, 

  • Spolek: Český Banát z.s.  IČO: 07844611 Škroupovo náměstí 139, Česká Lípa, 47001
  • Účet: 2401596326/2010
  • Mobil: CZ Štěpán Slaný,  00420725836906, RO Tiberiu Pospisil 0040724733142
  • Mail: info@visitbanat.com

AKTUÁLNÍ STAV VÝBĚRU PODPORY NALEZNETE NA NAŠÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNCE 

O našem projektu v reportáži Jana Tuny pro televizi A11 (video je nastaveno přímo na reportáž o hřišti)

Český Banát z.s. je název našeho spolku, který jsme založili v roce 2019 za účelem jasného oddělení naší podnikatelské a charitativní aktivity, kterou v této oblasti od roku 2008 vykonáváme.

Podpořte výstavbu sportovního hřiště na Eibenthale!

náš tým

naší velkou výhodou velký přesah do České republiky i do Rumunska. Jelikož jsme od samotného založení jako česko-rumunský tým, jsme schopni lépe odbavovat mnoho problémů a hledat pro ně podporu a řešení, tam kde je zrovna potřeba. Velmi úzce spolupracujeme i s týmem českých učitelů vyslaných do této oblasti z programu DZS. Právě spolupráce s nejmladší školní generací je pro nás prioritou, díky které můžeme jednodušeji předávat těžší témata (např. jako je ekologie) do jednotlivých domácností.

Tiberiu Pospisil

Tomas Pospisil

Štěpán Slaný

Jan Duben

Volejte

+42072836906

Pište

info@visitbanat.com

ekologie

Jedno z neklíčovějších banátských témat. Soustředit se na využití potenciálu místa, kde naši krajané žijí. Právě ekologie je pomyslná zlatá nit, která se táhne celý Rumunskem a dlouhou donu byla zásadně podceňována. Jelikož české vesnice patří pod běžnou rumunskou samosprávu, ani ony nebyly výjimky. Naší snahou není jen vyčištění přírody, ale především edukace a uvědomění si důležitosti tét oblasti, která je naprosto zásadně spojena s dalším rozvoje cestovního ruchu. Skládky odpadu v blízkosti vesnic, potenciálních turistických cílů nevznikají jen vlivem špatného systému, ale také obecnou náturou krajanů. Čím dříve se nám podaří změnit myšlení nás všech, tím rychleji budeme společně využívat výhody oblasti, kde společně žijeme. 

V roce 2021 došlo k první zásadní úklidové akci - výzvě "Ukliďme český Banát", do toho se zapojily všechny české vesnice v Rumunsku i Srbsku a došlo k prvnímu vyčištění blízkého okolí českých vesnic. Bohužel některá místa (která jsou zároveň oblastí národních parků) jsou zamořena natolik (dlouholeté skládkování), že zde pomlže jedině těžká technika a naprosto nutné bude zapojení místních samospráv. Abychom dokázali poté udržet čistotu je nutné pokračovat v edukaci krajnů a také komunikaci s úřady, aby se nastavil léta slabý systém komunálního odpadu. Až další metou bude postupné třídění odpadu, snižování objemu komunálního odpadu (a tím i šetření obecních pokladen) a také objevování nových turistckých možností.

Nejdále jsme zatím ve vesnici Eibenthal, kam byly zakoupeny již popelnice na tříděný odpad a také jsme do vesnice věnovali námi zakoupený popelářský vůz, který sem byl převezem z České republiky. 

mapování

Mapy máme rádi. Až tak, že jsme je začali tvořit. Místo nudy u televize se Štěpán s Honzou bavili tím, že dva měsíce po večerech překreslovali satelitní snímky oblasti do otevřených dat tak, aby se s nimi dalo pracovat na různých mapových serverech. V dnešní době v mapách (mapy.cz) najdete nejenom přesné trasy, ale i jednotlivé domečky a v těch domečkách ubytování a díky Ivo Dokoupilovi z organizace Člověk v tísni i další služby. To vše si jednoduše stáhnete do svého telefonu a i bez dat v české oblasti nezabloudíte! První online-katalog je vlastně na světě. V dalších letech chceme ve spolupráci s KČT vydat aktualizovanou „papírovku“. 

značkování

Řešení ekologie a tvorba map pro nás znamená další posouvání možností cestovního ruchu. Před dvaceti lety jste mohli projít pouze po páteřních trasách z vesnice do vesnice, v dnešní době si již můžete užívat mnoho různých výletů kolem jednotlivých vesnic. To díky několika nadšencům, kteří spravují jednotlvé lokality v okolí českých vesnic. Brontosauři, KČR, Člověk v tísni a také právě náš spolek, který má na staroti okolí Eibenthalu a Bígru.

Nyní si můžete užít výhled z Cucujovi, srbských vyhlídek na dunajský mys, nebo trasu z Eibenthalu až na monumentální skálu Trescovat. Postupně budeme otevírat i trasu na vodopády na Tisovici nebo kratší nenáročné prstýnky kolem Eibenthalu pro rodinné procházky.

výstavba hřišť

S našimi kamarády ze Spolku pro děti z Banátu a fanoušky kolem festivalu v Banátu pomáháme financovat výstavbu děstkých hřišť na jednotlivých vesnicích. Nyní si děti mohou hrát na nových hřištích v Eibenthale, Gerník, Rovensku či Svaté Heleně. Další se chystá v Kruščici.

Protože jsme velcí spotovci naším snem je i výstavba kvalitního hřiště v Eibenthale, kde v jako nejlidnatější vesnici Banátu chybí již přes sto let a děti stále cvičí na malém betonovém plácku před školou.

 Fotbal do každé vesnice!

vybavování škol a školek

Díky úzké spolupráci s mnoha českými školami (které do oblasti míří na školy v přírodě či expedice) a místními učiteli, se nám podařilo od roku 2010 vybavit většinu škol výpočetní technikou, sportovními a učebními pomůckami.

Situace je v každé škole rok od roku jiná a my se průběžně snažíme reagovat a tento vývoj. Máte-li zájem se dostat k aktuálním potřebám místních škol, neváhejte nás kontaktovat!

vydávání časopisu a spolupráce s českými učiteli

V oblasti českých vesnic dlouhodobě působí tři čeští učitelé z České repubiky vyslaní úřadem DSZ (Dům zahraniční spolupráce). Dva z nich mají na starosti oblast Rumunsku (Eibenthal+Oršava a Svatá Helena+Gerník+Moldava) a jden Srbsko (Češko Selo+Kruščica+Bela Crkva). Díky úzké spolupráci pravidelně vymýšlíme nové projekty v oblasti - ekologkická témata, banátský výrobek roku, sportovní olympiádu apod.

Velkou výzvou pak je vydávání nového časopisu Český Banátu, kterým chceme nahradit menší lokálnější zpravodaje z jednotlivých vesnic. Právě propojování všech českých míst znamená zároveň velkou motivaci a inspiraci pro naše krajany!

tradice, folklór a kroje

Díky našim bratrům Pospíšilům se nám podařilo na Eibenthal vrátit folklórní tradici. Do vesnice se nám porařilo sehnat zcela nové kroje a každé pondělí se schází místní beseda v naší restauraci Eibenthal ke společným večerům a nacvičováním nových sestav!

nové výzvy

Díky podpoře Ministertva zahraničí České republiky nás v roce 2022 čekají velké výzvy. Pokračování ve velkém ekologickém projektu, osvětová kampaň na ochranu místní architektury, postupnou legalizaci ubytování a služeb (a postupné otevíráníse zahraničnímu trhu (mimo toho českého), založení nových tradic jako je Banátský výrobek roku, dětské tábory či sportovní olympiáda. Všechny nové výzvy mají zásadní společné téma - co nejvíce propojit naše krajany z jednotlivých vesnic a připravit co nejlepší podmínky pro vstup certifkovaného destinačního managementu...