Česko-rumunské vztahy

Vzájemná historie

Historie česko-rumunských vztahů sahá hluboko do historie. První prokázané intenzivní obchodní styky mezi českými zeměmi a Rumunskem spadají už do období vlády Přemyslovců a Lucemburků, kdy pražský groš byl často užívanou měnou v mnoha sedmihradských městech. Sedmihradsko kolonizovali Sasové, kteří české prostředí dobře znali. Mezi české vývozní artikly patřilo například sukno nebo klobouky. Vzájemné vztahy se však neomezily jen na obchod. Významný vliv na Rumuny měl například i Jan Hus a kromě jeho učení se do Rumunska dostala také bojová taktika husitů, která byla uplatněna v boji proti Turkům. K zintenzivnění kontaktů došlo po vytvoření habsburské monarchie, která zahrnovala části dnešního Rumunska, hlavně Sedmihradsko a většinu Banátu, a tak v 19. století byla státem podporována migrace do těchto krajin. Především pak do oblasti bývalé vojenské hranice, tedy do Banátu, na níž se podíleli mimo jiné i Češi. Velký zlom ale nastal až po první světové válce. Nejen že se nyní nezávislé Československo a Rumunsko staly sousedními zeměmi (Podkarpatská Rus sdílela na jihu u řeky Tisy hranici s Rumunskem), ale v roce 1921 ještě spolu s Jugoslávií vytvořily obranný pakt zvaný „Malá dohoda“. Ta měla být pod taktovkou Francie obranným valem proti bolševickému Rusku (o rok později už se přejmenovalo na SSSR) a Maďarsku. Dokonce došlo k přátelské dohodě a naše rychlíky z Prahy do podkarpatské Jasině jezdily peáží přes rumunské území. Kulturní, politická i obchodní spolupráce jen vzkvétala a meziválečné období se stalo zlatou érou česko - rumunských vztahů, a to až do konce 30. let. Během mnichovské krize byl postoj Rumunska k událostem v ČSR spíše chladný a rumunská vláda nakonec odmítla Československu garantovat pomoc v případě německého útoku. Rumuni, vedeni maršálem Antoneskem, se dokonce připojili k hitlerovkému útoku na Sovětský svaz. U Stalingradu leží statisíce Rumunů, úplně zmizeli muži z mnoha zejména německých vesnic v Transylvánii. Poté, co byl Antonescu v létě 1944 svržen,  Rumunsko se opět připojilo ke spojencům a rumunské jednotky se dokonce účastnily osvobozování Československa. Při osvobozování Československa zahynulo asi 40.000 rumunských vojáků. Rumunská vojska se podílela mj. na osvobození Brna. Největším městem na území ČR, které osvobodila samostatně, je Kroměříž, celkem se Rumuni podíleli na osvobození 1 700 československých obcí.

Po válce byly obnoveny regulérní diplomatické i obchodní vztahy. A došlo také k přesunu obyvatelstva. V lednu 1947 přijelo do Československa na základě vzájemné dohody několik tisíc rumunských zemědělců, z nichž se mnoho v Československu usídlilo natrvalo. Také necelých 40 tisíc Čechů a Slováků žijících na rumunském území se vrátilo do ČSR. Budování vzájemných vztahů pokračovalo rovněž po převzetí moci komunisty v obou zemích, avšak tentokrát již pod taktovkou Moskvy. 

Během komunistické éry se rumunské hory a černomořské pobřeží stalo jednou z oblíbených destinací českých turistů. Zajímavostí jistě je, že tehdejší rumunský vůdce Nicolae Ceausescu odmítl účast na vojenské okupaci ČSSR zeměmi Varšavské smlouvy v roce 1968 a prohlásil tento akt za velkou hrozbu pro mír v Evropě a ostudu východního bloku. 

Po pádu komunismu obě země pokračovaly v rozvíjení již tak velmi dobrých bilaterálních vztahů. Rumunsko se pro Českou republiku stalo jedním z nejvýznamnějších partnerů v jihovýchodní Evropě. Kulturní spolupráce byla posílena založením Česko - rumunské společnosti či zřízením Českého centra v Bukurešti a Rumunského kulturního institutu v Praze. Přistoupení obou zemí k Evropské unii znamenalo významný krok a pomohlo k zintenzivnění zahraničního obchodu a investic. 

VZÁJEMNÉ VZTAHY

Historie česko-rumunských vztahů sahá hluboko do historie. Buďte před cestou obraze!

DOPRAVA

Do Rumunska se dá vydat na mnoho způsobů. My vám přiblížíme ty legální a nejčastěji používané:)

PRAKTICKÉ INFORMACE

Dvakrát čti, jednou řeš. Připrav se před cestou na jakékoliv problém, které vám mohou zkomplikovat dovolenou!

BEZPEČNOST A ZVĚŘ

Ačkoliv jsme v Evropě, cestujeme do cizího státu, kde platí trochu jiné zákony nejen u lidí, ale i u zvířat:)

JDU DO HOR!

Užijte si Banát loudáním se v liduprázdné přírodě nebo ze sedla svého horského kola!

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Budeš-li v problémech, nemusíš volat jen nám, v Rumunsku funguje několik spolehlivých způsobů komunikace!