Cunoașteți comunitatea slovacă din România!

Slovacii din România

În România de după 1918 putem vorbi despre patru zone locuite de slovacii veniți din comitatele de pe teritoriul Slovaciei de astăzi. Totuși, din cauza faptului că în două zone, Bucovina și Satu Mare, enclavele slovace au fost atât de răsfirate și de puține, în urma asimilării inevitabile și a repatrierii de după cel de-al Doilea Război Mondial, ele practic au dispărut. Celelalte două zone locuite de slovaci sunt comunități etnic definite și diferențiate. Este vorba de zonele Arad-Banat și Bihor-Sălaj. Aici comunitățile slovace sunt caracterizate prin conștiință națională, unitatea limbii, specificitatea culturii, mod de viață, confesiune sau mentalitate.

Conform recensământului din 2002, în România trăiau 17 226 de slovaci.

În prezent, pe teritoriul României, cel mai mare număr al etnicilor slovaci este semnalat în județele Arad, Timiș, Bihor și Sălaj. Din punct de vedere statistic, în rândurile minorității slovace, în perioada 2002-2011 s-a înregistrat o scădere semnifi cativă. În anul 2002 trăiau în România 17 226 de persoane de naționalitate slovacă, iar în anul 2011 numărul lor s-a redus la 13 645 de persoane. Acest fenomen s-a înregistrat atât în județele Bihor și Arad, cât și în Timiș și Sălaj.

Comunitatea slovacă trăiește actualmente, în marea ei majoritate, în mediul rural, în județele din apusul țării. Cel mai bine și-au păstrat identitatea națională locuitorii din localitățile cu populație slovacă compactă. Factorii de regenerare național-culturală au fost reprezentați de biserică și de școală, cele care au asigurat folosirea limbii materne, nu numai în instituțiile amintite, dar și în viața cotidiană. Dialectul în care comunicau membrii comunității slovace era din Slovacia Centrală. În ultimele decenii, din cauza exodului tinerilor către orașele mari industrializate și acum în țările din Europa Occidentală, populația a decăzut dramatic, multe școli și grădinițe trebuind să fi e închise. Pe de altă parte, cei care plecau din satele cu populație compactă slovacă au ajuns să fie relativ izolați, ei fiind relativ repede asimilați de populația majoritară din jur. În această ordine de idei, și activitățile național-culturale, activitățile de teatru de amatori, activitățile politice mai persistă doar în localitățile cu o comunitate slovacă mai numeroasă. În localitățile mai mici asemenea preocupări dispar încet, încet.

Organizația reprezentativă a slovacilor (și a cehilor) din România este Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România. Ea a fost înființată în data de 4 ianuarie 1990 în orașul Nădlac. Structura de bază a UDSCR o reprezintă organizațiile locale din cele patru zone, fiecare cu o conducere proprie și autonomă: zona Bihor-Sălaj, zona Arad, zona Banat și zona cehă a Carașului (inclusiv Mehedinți).

sursa: 2018_JakabAZs-PetiL_ed_Slovacii_AcademiaEdu.pdf

Mapa slováků v Rumunsku