Podpora Banátu

Podpořte nás v naší činnosti!

Tou nejjednodušší pomocí Banátu je Vaše milá návštěva českých vesnic a co nejvíce využití místních služeb. Dalším důležitým faktorem je pak přenášení banátského DNA na další potencionální nositele ve Vašem okolí. Banát se však nedá popsat, Banát se musí zažít!

Jestliže jsou pro Vás výše uvedené řádky samozřejmostí, pojďme se podívat dál!

Podpora projektu Eibenthal a Český Banát
Do Banátu jsme se dostali v roce 2007, nejprve jsme si jako správní pankáči užívali místní možnosti, postupem času jsme však přišli na to, že z Banátu si nejde brát více, než do něj můžeme dát. Naším poměrně dynamickým vývojem se u nás začaly seskupovat různé problémy, které jsme začali odbabovat. Po pár letech jsme zjistili, že Banát nepotřebuje jízdní kola, on se je potřebuje naučit vyrábět (prosím ty kola jsou nadsázkou). Chceme v české oblasti vytvořit jasný systém, který bude obsahovat rozvoj turistiky, zemědělství či ochranu architektury, tradic a přírody. Naší snahou je vytvářet takové věci, které pomohou krajanům v tom, aby se do budoucna stali soběstační na cizí pomoci. Chceme naší podporou rozvíjet především “měkký” rozvoj oblasti. K tomuto máme založené dva spolky, jeden český - Český Banát z.s. a jeden rumunský - Cehilor din Banat. Naším strategickým partnerem je v současné době Ministerstvo zahraničních věci a jeho krajanský odbor a organizace Člověk v tísni v čele s Ivem Dokoupilem. Spolupráce také postupně startuje s místní organizací DSSCR (Demokratický svaz Slováků a Čechů žijících v Rumunsku).

Co máme za sebou?

 • Kompletní mapové podklady českého Banátu (Rumunsko i Srbsko) zakreslené v portálu mapy.cz
 • Vývoj speciální mobilní aplikace Český Banát, který bude obsahovat kompletní turistickou podporu oblasti včetně první certifikace oblasti.
 • Vybavení všech místních škol výpočetní a další technikou ve spolupráci s našimi školními partnery (školní expedice).
 • Údržba a vytváření nových turistických cest a cílů ve spolupráci s hnutím Brontosaurus a ČvT
 • Podpora krajanů z Eibenthalu na vyšších studiích. Poskytujeme finanční stipendia pro dostupnost vyššího školství, které je v Rumunsku většinou placené.
 • Aktivně řešíme odpadové hospodářství. V roce 2019 jsme nakoupili z vlastních prostředků popelářské vozidlo a odpadové nádoby, které přispívají k čistotě naší vesnice a bližšího okolí.
 • Podporu českých podnikatelů při vstupu na rumunský trh
 • Spolupráce na výstavbě dětských hřišť v Banátu
 • Různé další formy podpory volnočasových aktivit, naléhavých situací apod.

Co potřebujeme?

 • Pravidelný příspěvek na činnost “banátský crowfounding” - posílejte nám pravidelný příspěvek dle vašich možností. Odměnou vám bude pravidelný reporting z oblasti a také mnoho chutných výhod naší manufaktury či dalších služeb!
 • Materiální a finanční podpora festivalu, běžeckého závodu a dalších akcí.
 • Napojení zajímavých investorů a zaměstnavatelů do českých vesnic, jejichž podnikatelský charakter je skloubitelný s místní atmosférou a nastavením.
 • Mediální a marketingová podpora. Pomozte nám se šířením dobrého jména Banátu a jeho aktuálních potřeb přes různé mediální kanály.
 • Podpora místních škol. Propojíme vás s místními českými učiteli (Česká republika vysílá do oblasti tři české učitele - Eibenthal, Svatá Helena/Gerník, Kruščica), kteří vám sdělí aktuální potřeby.

Pozor, nepodporujeme a nespolupracujeme na náborování místních krajanů do České republiky a jiných koutů Evropy!

Pro informace volejte 00420 725836906 (Štěpán Slaný)